Velkommen til Sogndal kommune sin kunstdatabase. Me har samla kunstverk, utsmykking og sjåverdigheiter som finst i uterom og i Sogndal kommune sine bygg her. Vi har på denne måten gjort kunsten vår tilgjengeleg for publikum. Ser du noko du meiner bør endrast, er me glade for tilbakemelding. Les mer...

Siste i databasen